TIDIGARE FESTIVALER

I underflikarna här kan du läsa om tidigare års Sveriges Kortfilmfestivaler.
Vi arbetar även på att sammanställa och återställa åren före 2017 och lägger ut dessa efter hand.
2022 fyller Sveriges Kortfilmfestival 65 år vilket skall firas stort. Vi är med andra ord Sveriges äldsta filmfestival som årligen arrangeras av Sveriges Filmförbund(Sfilm)  som grundades 1940. Med detta och med 65-års jubilerandet i åtanke har förbundet nu en arkivgrupp som arbetar för fullt med att sammanställa vår historik. Just nu sammanställs ett filmprogram att visa på festivalen med bland annat filmer från 50 och 60-talet. Arkivgruppen har även funnit en film från en festival 1947 som visar att vi var aktiva redan då.