Festivalen 2018

PLATS OCH TID

När? 22 – 25 Mars 2018.

Var? Öppningsceremonin hålls på Helio i Hornstull. Fredagen och lördagen håller vi hus på Bio Rio i Hornstull, Stockholm. Festivalen avslutas med ett seminarium på Dieselverkstaden i Sickla, Nacka.

ÅRETS TEMA 2018

Tema 2018 är Identitet. Identitet är ett stort ämne som kan tolkas på många olika sätt och alla människor läser in olika betydelser i termen. Människans identitet är det som definierar det unika. Identitet berör människors egna självbild, hur de definierar sig själva. Identiteten formas från barnsben och skapas i samspel med omgivningen.

I dagens samhälle är identitet otroligt viktigt och ett aktuellt ämne. Alla människor är unika och det är något som Sveriges kortfilmfestival vill hylla och belysa, oavsett ålder, etnisk härkomst, sexuell läggning. Festivalen ska fungera som en mötesplats för att diskutera jämställdhet, representation, förståelse och tolerans inom film och vad som sker ute i samhället. Icke kommersiell och konstnärlig film är en vinkling av samhället och därför så spelar identitet en stor roll.

ALLA FILMER 2018

Alla anmälda filmer 2018

PROGRAM 2018

Se hela program 2018 här

VINNARE 2018

Se alla vinnare 2018 här

JURYN 2018

Se alla jurymedlemmar här