2022 FILMANMÄLAN REGLER

Vänligen läs igenom alla regler före du anmäler din film.

1. Allmänna regler

1.1 Anmälan 2022 är öppen från 3 december 2021 och stänger för KORTFILM 30 januari 2022 och för MINUTFILM 27 februari 2022.
1.2 Anmälan och filmuppladdning görs digitalt via anmälningsformuläret på vår webb-sida.
1.3 Filmen ska vara helt klar när den anmäls och sänds.
1.4 När filmanmälan är mottagen sänds en bekräftelse till angiven e-postadress.
1.5 Anmäld film tävlar i någon av klasserna Filmskoleklassen, Individuella klassen eller SM i Minutfilm.
1.6 2022 års SM i Minutfilm har två tävlingsklasser:
MF1: Under 18 år  MF2: Över 18 år
1.7 För att anmälan skall gälla, betalas anmälningsavgiften i samband med anmälan direkt på hemsidan. När du längst ner på sidan klickat och sänt iväg din ansökan, kommer en ny sida upp där betalning skall göras. Efter betalning visar sig en länk där du kan ladda upp filmen. Anmälan gäller först när betalning är klar. Både du och vi får en bekräftelse/ett kvitto på att betalning är gjord.
Avgifterna är som följer:
* Icke-medlem:
*200 kr / Film i Individuella- och Filmskoleklassen
*100 kr / Film i SM i Minutfilm
*Sfilm-medlem: ingen avgift för EN kortfilm och EN minutfilm
Sfilms medlemsavgift  är 150 kr/år. Bli enskild medlem HÄR

1.8 Minst en av filmens upphovspersoner, t.ex. regissör, producent eller annan position som kan motiveras, skall vara folkbokförd, medborgare eller asylsökande i Sverige.
1.9 Den inskickade filmen (hädanefter kallad bidraget) skall vara färdigställt under 2021 eller 2022 och ej tidigare ha deltagit i Sveriges Kortfilmfestival.
1.10 Bidraget får inte vara beställt eller finansierat av någon uppdragsgivare, ej heller vara sålt eller utlovat TV-visning innan det färdigställts. Detta för att bidraget inte ska vara producerat i ett kommersiellt syfte eller användas som information eller reklam för bolag eller föreningar.
1.11 Copyrighten får endast innehas av privatpersoner, ideella föreningar eller grund- och gymnasieskolor.
I filmskoleklassen får copyright även innehas av utbildningsinstitutet
1.12 Bidraget skall huvudsakligen vara gjort utan avlönad personal.
Avlönade skådespelare eller specialistkompetenser är okej.
1.13 Priset för bästa film i varje klass tillfaller regissören eller motsvarande roll.
1.14
Ägaren till visningsrätten av bidraget ger Sfilm rätt att för all framtid fritt få visa bidraget i samband med Sfilms arrangemang, festivaler, kursverksamhet, hos anslutna klubbar m.m.
Sfilm ges även rätt att delar av bidraget kan vara del av Sfilms marknadsföring. Eventuellt netto som kan hänföras till bidraget från sådana visningar tillfaller ägaren av filmen.
1.15 Producenten måste själv inneha copyright eller visningsrätt på musik och bilder som används (dvs. någon annans musik/bild får ej användas utan tillstånd)
1.16 Sfilm betraktar den som gör anmälan som ansvarig för att tävlingsreglerna och upphovsrättslagen (URL) följs.
1.17 Sfilm har STIM-avtal.
1.18 Filmen får ej vara längre än vad som föreskrivs i varje kategori. dvs KORTFILM max 25 minuter. MINUTFILM max 60 sekunder.

2. Tekniska föreskrifter

2.1 Bidragen i alla filmklasser exporteras/komprimeras enligt följande format: H264 i en mov/mp4 container med AAC ljudspår i Full HD (1080p) 25 bildrutor per sekund (progressivt) :
När anmälan gjorts av MEDLEM kommer sidan “Sfilms Moln” att visa sig där du kan ladda upp din film.
FÖR ICKE MEDLEM kommer först en “betalknapp” att visa sig när anmälan sänts iväg. Efter betalning är gjort kommer sidan “Sfilms Moln” att visa sig så du kan ladda upp filmen.

KORTFILM får ej överskrida 2 GB och döps som nedan med klassen först IND (individuella), FSK(Filmskoleklassen),
MINUTFILM får ej överskrida 1GB och döps med prefix MF1 (under 18 år) MF2 (över 18år):
EXEMPEL
FSK_kunskapskungen_Anna_Andersson_12.34.mov
IND_filmenomfilm_Bertil_Bengtson_14.01.mp4
MF2_LångfilmsMinuten_Carla_Carlen_01.00.mov
MF1_EnKortis_Dana_Dans_tid_00.59.mp4
2.2 Då Sfilm har mångfald och en breddad representation som ledord och för att din film lättare skall kunna bli utvald för visning internationellt ser vi helst att filmerna är textade på engelska.
OBS! Om filmen är gjord på annat språk än svenska SKALL den vara textad på Svenska.
Undertexten skall vara inbränd i filmfilen ELLER bifogad som en srt-fil med samma filnamn som bidraget. EXEMPEL
IND_filmenomfilm_Bertil_Bengtson_11,01.mp4 har undertextfilen:
IND_filmenomfilm_Bertil_Bengtson_11,01.srt

3. Individuella klassen

3.1 I Individuella Klassen deltar bidrag som producerats privat oavsett filmarens ålder.
3.2 Bidraget får ej vara längre än 25 minuter och MAX 2GB
3.3 Den som gör anmälan är ansvarig för att Allmänna Reglerna följs

4. Filmskoleklassen

4.1 I Filmskoleklassen deltar bidrag som producerats på filmhögskolor, gymnasieskolor samt yrkesförberedande film-/video-/TV-utbildningar.
4.2 Bidraget får ej vara längre än 25 minuter och MAX 2GB
4.3 Den som gör anmälan är ansvarig för att Allmänna Reglerna följs.

5. SM i Minutfilm

5.1 Bidraget får vara MAX 60 sekunder inklusive ev. för och eftertext, och MAX 1GB stor
5.2
Bidraget får ej vara reklam för någon existerande vara eller tjänst, eller trailer för en längre film
5.3
Den som gör anmälan är ansvarig för att Allmänna Reglerna 1.9 och 1.10 följs.

6. Priser

6.1 Priser i Individuella klassen:

 • Statyett Film-Viktoria
 • Silvermedalj
 • Bronsmedalj
 • Årets filmförening 2022
 • Övriga priser tillkommer, t.ex. bästa foto eller bästa skådespelare.

6.2 Priser i Filmskoleklassen:

 • Guldmedalj
 • Silvermedalj
 • Bronsmedalj
 • Årets Filmskola 2022
 • Övriga priser tillkommer, t.ex. bästa foto eller bästa skådespelare

6.3 Priser i SM i Minutfilm:

 • Guldmedalj
 • Silvermedalj
 • Bronsmedalj
 • Hederspris

6.4 I alla klasser kan utses specialpriser i form av SPECIALDIPLOM, HEDERSOMNÄMNANDE och SPONSRADE PRISER