2024 REGLER FILMANMÄLAN

Vänligen läs igenom ALLA punkter före du anmäler din film.

 1. ALLMÄNA REGLER
  1. 1.1 Anmälan för KORTFILM är öppen 1 december till 25 januari 2024. MINUTFILM max 60sek. är öppen 1 december till 15 februari 2024. Medlem i Sveriges Filmförbund anmäler 1 kortfilm ELLER 1 Minutfilm gratis. Filmen skall vara färdigställd tidigast 20220101
  2. 1.2 Anmälan och filmuppladdning görs digitalt, till film@sverigeskortfilmfestival.se med en nerladdningsbar länk i wetransfer, sprend, vimeo eller liknande. Filmen namnges enligt punkt 2:1
  3. 1.3 FILMEN SKALL NÄR DEN SÄNDS IN TILL OSS VARA HELT KLAR ATT KUNNA VISAS PÅ BIOGRAF och filmfilen skall NAMNGES enligt punkt 2.
  4. 1.4 När själva filmanmälan är mottagen sänds en bekräftelse till angiven e-postadress och du uppmanas även att sända filmfilen.
  5. 1.5 ANMÄLD FILM tävlar i någon av de klasser som anges i anmälan: Filmskoleklassen, Individuella klassen eller SM i Minutfilm.
  6. 1.6 För att anmälan skall gälla, betalar icke medlem anmälningsavgiften i samband med anmälan direkt på webben.

   När du längst ner på anmälningsformuläret klickat och sänt iväg din anmälan, kommer en ny sida upp där betalning skall göras.
   OBS! Anmälan gäller först när betalning är klar.
   Både du och vi får en bekräftelse/ett kvitto på att betalning är gjord.
  7. 1.7 Avgifterna är som följer:
   • Icke-medlem:
    • 250 kr / Film i Individuella- och Filmskoleklassen
    • 150kr / Film i SM i Minutfilm
   • Sfilm-medlem:
    • ingen avgift för 1 kortfilm ELLER 1 minutfilm
    • Sfilms medlemsavgift är 200 kr/år. Bli enskild medlem HÄR
  8. 1.8 MINST EN av filmens upphovspersoner, regissör, producent eller annan position som kan motiveras, skall vara folkbokförd, medborgare eller asylsökande i Sverige.
  9. 1.9 Den inskickade filmen (hädanefter kallad bidraget) skall vara färdigställt från 20220101. DVS ej gjord tidigare än 20220101
  10. 1.10 OBS! Bidraget får ej tidigare ha varit anmäld till Sveriges Kortfilmfestival !
  11. 1.11 Bidraget får ej vara beställt eller finansierat av någon uppdragsgivare, ej heller vara sålt eller utlovats till TV-visning innan det färdigställts.
   Detta för att bidraget inte ska vara producerat i ett kommersiellt syfte eller användas som information eller reklam för bolag eller föreningar.
   Bidraget får heller inte vara en pitch och/eller reklam för en längre film.
  12. 1.12 Copyrighten kan innehas av privatpersoner, ideella föreningar eller grund- och gymnasieskolor. I filmskoleklassen kan copyright även innehas av utbildningsinstitutet.
  13. 1.13 Bidraget skall huvudsakligen vara gjort i icke kommersiellt syfte.
  14. 1.14 Priset för bästa film i varje klass tillfaller regissören eller motsvarande roll.
  15. 1.15 Ägaren till visningsrätten av bidraget ger Sfilm rätt att fritt få visa bidraget i samband med Sfilms olika arrangemang, festivaler, samarbeten och hos anslutna klubbar m.m.
  16. 1.16 Sfilm ges även rätt att delar av bidraget kan vara del av Sfilms marknadsföring.
  17. 1.17 Producenten måste själv inneha copyright eller visningsrätt på musik och bilder som används. DVS. någon annans musik och/eller bild får ej användas utan tillstånd.
  18. 1.18 Sfilm betraktar den som gör anmälan som ansvarig för att tävlingsreglerna och upphovsrättslagen (URL) följs.
  19. 1.19 Sfilm har STIM-avtal.
  20. 1.20 Filmen får ej vara längre än vad som föreskrivs i varje kategori. dvs KORTFILM MAX 20 minuter inklusive för och eftertexter.
   MINUTFILM max 60 sekunder.
 2. TEKNISKA FÖRESKRIFTER
  1. 2.1 Bidragen i alla filmklasser exporteras/komprimeras enligt följande format:
   • Bild: H264 eller H265, mov eller mp4 container, 1080 eller 2k, 24 eller 25 FPS
   • Ljud: Stereo AAC, eller 5.1 AAC/PCM,
   • Tips: Handbrake är ett gratisprogram som kan komprimera din film enligt ovanstående föreskrifter, använd bara High Quality eller Super High Quality förinställningarna. (Fungerar på Mac/Windows/Linux)
   • KORTFILM som anmäls och sänds in får EJ ÖVERSKRIDA 2 GB
    och skall döps med tävlingsklass först, dvs IND (individuella) eller FSK(Filmskoleklassen),
    Exempel:
    • FSK_kunskapskungen_Anna_Andersson_12.34.mov
    • IND_filmenomfilm_Bertil_Bengtson_14.01.mp4
   • MINUTFILM får EJ ÖVERSKRIDA 1GB och döps med prefix MF:
    Exempel:
    • MF_LångfilmsMinuten_Carla_Carlen_01.00.mov
    • MF_EnKortis_Dana_Dans_tid_00.59.mp4
   • 2.2 Internationell visning
    • för att din film (både Minutfilm och Kortfilm) skall kunna väljas för visning internationellt ser vi helst att filmerna är textade på engelska redan i anmälan. Textad version borgar även för en bredare målgrupp på Sveriges Kortfilmfestival och i andra visningar.
    • OBS! Om filmen är helt gjord på annat språk än svenska MÅSTE den vara textad på Svenska eller Engelska. Undertexten skall helst vara inbränd i filmfilen ELLER bifogad som en srt-fil med samma filnamn som bidraget.
    • Exempel:
    • Om filmen har inbränd text, märk filmen som nedan
     IND_filmenomfilm_Bertil_Bengtson_11,01_ENG.mp4
    • ELLER om filmen är på svenska och har en srt-fil skall bägge filer benämnas lika.
    • Exempel:
    • IND_filmenomfilm_Bertil_Bengtson_11,01.mp4
    • IND_filmenomfilm_Bertil_Bengtson_11,01.srt
 3. Individuella klassen
  1. 3.1 I Individuella Klassen deltar bidrag som producerats privat oavsett filmarens ålder.
  2. 3.2 Bidraget får ej vara längre än 20 minuter! Storlek MAX 2GB
  3. 3.3 Den som gör anmälan är ansvarig för att Allmänna Reglerna följs
 4. Filmskoleklassen
  1. 4.1 I Filmskoleklassen deltar bidrag som producerats på filmhögskolor, gymnasieskolor samt yrkesförberedande film-/video-/TV-utbildningar
  2. 4.2 Bidraget får ej vara längre än 20 minuter! Storlek MAX 2GB
  3. 4.3 Den som gör anmälan är ansvarig för att Allmänna Reglerna följs.
  4. 4.4 Filmskolefilmer SKALL HA SKOLANS LOGGA och/eller NAMN i för- och/eller i eftertext
 5. SM i Minutfilm
  1. 5.1 Bidraget får vara MAX 60 sekunder inklusive för- och eftertext, och MAX 1GB stor
  2. 5.2 Bidraget får ej vara reklam för någon existerande vara eller tjänst, eller trailer för en längre film
  3. 5.3 Den som gör anmälan är ansvarig för att Allmänna Reglerna 1.9 och 1.10 följs.
 6. PRISER
  1. Priser i Individuella klassen och Filmskoleklassen
   • GULD- SILVER- och BRONS-medalj
   • Övriga priser: Bästa dokumentär, Bästa animation/stopmotion, Manus, Regi, Foto, Musik, Ljud, Klipp, Huvudroll, Biroll
    I Individuella klassen bistår Dagsljus med ett tekniskt stipendium att lösa in hos Dagsljus i form av filmteknik av till kommande produktion
    GULD-20.000kr SILVER-15.000kr BRONS-10.000kr
    och till ÅRETS TEMA “Höj rösten” 10.000kr
  2. Priser i SM i Minutfilm
   • Guldmedalj, Silvermedalj, 2 st Bronsmedaljer och ett Hederspris
   • GULD vinner även en teknikcheck eller stipendie på 1000kr
  3. OBS! I alla klasser kan utses fler priskategorier såsom specialpriser i form av SPECIALDIPLOM, HEDERSOMNÄMNANDE och SPONSRADE PRISER med olika summor.
  4. Priser som väljs från alla kategorierna
   • ÅRETS TEMA En film får pris för årets tema!
   • UNICA priset går till två filmer som får tävla på UNICA 2023
   • WIFT Sverige väljer ut en film som får ett Sfilmstipendium på 1000kr, ett mentorskap plus ett års medlemsskap i Wift Sverige