2023 REGLER FILMANMÄLAN

Vänligen läs igenom alla regler före du anmäler din film.

1. ALLMÄNA REGLER

1.1 Anmälan för KORTFILM är nu stängd, men MINUTFILM max 60sek. anmäler du t.o.m 3 mars 2023. Medlem i Sveriges Filmförbund anmäler gratis 1 kortfilm ELLER 1 Minutfilm(max 60sek.).
Filmen skall vara färdigställd under 2022 eller 2023.
1.2 Anmälan och filmuppladdning görs digitalt via anmälningsformuläret, där du lägger en nerladdningsbar länk i wetransfer, sprend, vimeo eller liknande. Filmen namnges enligt punkt 2:1
1.3 Filmen skall när den sänds, vara HELT KLAR och NAMNAD enligt punkt 2.
1.4 När filmanmälan är mottagen sänds en bekräftelse till angiven e-postadress.
1.5 Anmäld film tävlar i någon av de klasser som anges i anmälan: Filmskoleklassen, Individuella klassen eller SM i Minutfilm.
1.6 För att anmälan skall gälla, betalar icke medlem anmälningsavgiften i samband med anmälan direkt på webben.
När du längst ner på sidan klickat och sänt iväg din ansökan, kommer en ny sida upp där betalning skall göras. Anmälan gäller först när betalning är klar. Både du och vi får en bekräftelse/ett kvitto på att betalning är gjord.
1.7 Avgifterna är som följer:
* Icke-medlem:
*250 kr / Film i Individuella- och Filmskoleklassen
*150kr / Film i SM i Minutfilm
*Sfilm-medlem: ingen avgift för 1 kortfilm ELLER 1 minutfilm
Sfilms medlemsavgift  är 150 kr/år. Bli enskild medlem HÄR
1.8 MINST EN av filmens upphovspersoner, regissör, producent eller annan position som kan motiveras, skall vara folkbokförd, medborgare eller asylsökande i Sverige.
1.9 Den inskickade filmen (hädanefter kallad bidraget) skall vara färdigställt under 2022 eller 2023.
1.10 OBS! Bidraget får ej tidigare ha varit anmäld till Sveriges Kortfilmfestival !!
1.11 Bidraget får ej vara beställt eller finansierat av någon uppdragsgivare, ej heller vara sålt eller utlovats till TV-visning innan det färdigställts. Detta för att bidraget inte ska vara producerat i ett kommersiellt syfte eller användas som information eller reklam för bolag eller föreningar.
1.12 Copyrighten får endast innehas av privatpersoner, ideella föreningar eller grund- och gymnasieskolor. I filmskoleklassen får copyright även innehas av utbildningsinstitutet.
1.13 Bidraget skall huvudsakligen vara gjort i icke kommersiellt syfte.
1.14 Priset för bästa film i varje klass tillfaller regissören eller motsvarande roll.
1.15 Ägaren till visningsrätten av bidraget ger Sfilm rätt att för all framtid fritt få visa bidraget i samband med Sfilms arrangemang, festivaler, hos anslutna klubbar m.m.
1.16 Sfilm ges även rätt att delar av bidraget kan vara del av Sfilms marknadsföring. Eventuellt netto som kan hänföras till bidraget från sådana visningar tillfaller ägaren av filmen.
1.17 Producenten måste själv inneha copyright eller visningsrätt på musik och bilder som används (dvs. någon annans musik och/eller bild får ej användas utan tillstånd)
1.18 Sfilm betraktar den som gör anmälan som ansvarig för att tävlingsreglerna och upphovsrättslagen (URL) följs.
1.19 Sfilm har STIM-avtal.
1.18 Filmen får ej vara längre än vad som föreskrivs i varje kategori. dvs KORTFILM max 25 minuter. MINUTFILM max 60 sekunder.

2. TEKNISKA FÖRESKRIFTER

2.1 Bidragen i alla filmklasser exporteras/komprimeras enligt följande format:
Bild: H264 eller H265, mov eller mp4 container, 1080 eller 2k, 24 eller 25 FPS
Ljud: Stereo AAC, eller 5.1 AAC (AC3)

Tips: Handbrake är ett gratisprogram som kan komprimera din film enligt ovanstående föreskrifter, använd bara High Quality eller Super High Quality förinställningarna. (Fungerar på Mac/Windows/Linux)

KORTFILM anmäls får ej överskrida 2 GB

och döps med tävlingsklass först, dvs IND (individuella) eller FSK(Filmskoleklassen),
Exempel:
FSK_kunskapskungen_Anna_Andersson_12.34.mov
IND_filmenomfilm_Bertil_Bengtson_14.01.mp4

MINUTFILM får ej överskrida 1GB och döps med prefix MF:

Exempel:
MF_LångfilmsMinuten_Carla_Carlen_01.00.mov
MF_EnKortis_Dana_Dans_tid_00.59.mp4

2.2 Internationell visning

för att din film ( både Minutfilm och Kortfilm) skall kunna bli utvald för visning internationellt ser vi helst att filmerna är textade på engelska redan i anmälan.
OBS! Om filmen är gjord på annat språk än svenska MÅSTE den vara textad på Svenska. Undertexten skall vara inbränd i filmfilen ELLER bifogad som en srt-fil med samma filnamn som bidraget.
Exempel:
Om filmen har inbränd text, märk filmen som nedan
IND_filmenomfilm_Bertil_Bengtson_11,01_ENG.mp4

ELLER om filmen är på svenska och har en srt-fil skall bägge filer benämnas lika.
Exempel:
IND_filmenomfilm_Bertil_Bengtson_11,01.mp4
IND_filmenomfilm_Bertil_Bengtson_11,01.srt

3. Individuella klassen

3.1 I Individuella Klassen deltar bidrag som producerats privat oavsett filmarens ålder.
3.2 Bidraget får ej vara längre än 25 minuter och MAX 2GB
3.3 Den som gör anmälan är ansvarig för att Allmänna Reglerna följs

4. Filmskoleklassen

4.1 I Filmskoleklassen deltar bidrag som producerats på filmhögskolor, gymnasieskolor samt yrkesförberedande film-/video-/TV-utbildningar.
4.2 Bidraget får ej vara längre än 25 minuter och MAX 2GB
4.3 Den som gör anmälan är ansvarig för att Allmänna Reglerna följs.

5. SM i Minutfilm

5.1 Bidraget får vara MAX 60 sekunder inklusive för- och eftertext, och MAX 1GB stor
5.2
Bidraget får ej vara reklam för någon existerande vara eller tjänst, eller trailer för en längre film
5.3
Den som gör anmälan är ansvarig för att Allmänna Reglerna 1.9 och 1.10 följs.

6. PRISER

6.1 Priser i Individuella klassen och Filmskoleklassen:

GULD- SILVER- och BRONS-medalj
Övriga priser: Bästa dokumentär, Bästa animation/stopmotion, Manus, Regi, Foto, Musik, Ljud, Klipp, Huvudroll, Biroll

6.2 Priser i SM i Minutfilm

Guldmedalj, Silvermedalj, 2 st Bronsmedaljer och ett Hederspris
GULD vinner även en teknikcheck på 2000kr

6.3 I alla klasser kan utses fler priskategorier och även specialpriser i form av SPECIALDIPLOM, HEDERSOMNÄMNANDE och SPONSRADE PRISER i olika summor.
ÅRETS TEMA En film får pris för årets tema!
UNICA priset går till två filmer som får tävla på UNICA 2023
WIFT Sverige väljer ut en film som får ett stipendium på 3000kr