Ceremonin

Ceremonin är en film som skildrar ett syskonpars samtal och samspel i planerandet av deras mammas begravning. Diskussionen blir mer och mer absurd och letar sig in under ytan. Filmen har inslag av mörk humor kontra allvar, med en omstörtande tvist…