Definitionen av mig

av

Definitionen av mig handlar om problematiken att försöka definiera sig och hur man ser på sig själv som person.