En bertättelse

av

Ett barns beskrivning av livet och döden