Jag ville ha ett lamm men fick ett får

av

Magdalini och Leonidas har ett äktenskap som är baserat på praktiska grunder. I filmen får vi se hur deras liv och relation är idag, om varför de egentligen gifte sig och deras meningsskiljaktigheter om hur de träffades.