Känslor utan verklighet

av

Ett porträtt av den inre röst som vi alla hör och hur den kan tolkas, vändas emot oss.