Säg Nåt

av

I sina ensammaste stunder förstår de varandras djup, men tillåter aldrig varandra att mötas.