Samtal

Jag var sjuk i leukemi 2005–2007. Det är mycket av min sjukdom som jag inte minns. Filmen är ett samtal mellan mig och min pappa. Jag frågar honom om mina minnesluckor och han svarar med sina tankar och minnen från min sjukdomstid.