Sandra

av

Allergi betyder oftast att man inte tål;
nötter, damm, kattpäls eller kål.
Men Sandras sort är en annan allergi –
hon inte sin mamma, Anneli.