Swedish car wash

av

Filmen är en lek med det yttre synliga och det inre osynliga. Med hjälp av slow motion försöker filmen göra det ordinära och vardagliga till något märkvärdigt och psykologiskt eller metafysiskt.