Alfa

Efter metoo, när vi loggar ut från sociala medier och återigen står ensamma med våra ärr – det är då det verkliga arbetet börjar. Vägen tillbaka till stolthet, livsglädje och självkärlek. En film om relationen mellan dig och dig själv.