Bördan

I en inte alltför avlägsen framtid har civilisationen som vi känner till den upphört att existera. Leah och Sara är på flykt i denna farliga och okända värld.