Ditt tidlösa universum

av

En filosofisk tankeställare om din existens och de runt dig.