Havet

av

“Havet” handlar om en kvinna som känner sig oförmögen att känna de mest grundläggande mänskliga känslorna som kärlek eller hat. Genom att isolera sig själv ifrån all mänsklig kontakt hoppas hon att få uppleva saknaden efter den familj hon lämnat.