Hur Vi Ser Dig/How we see you

av

Hur Vi Ser Dig är en kortfilm om en videobloggare som beslutat sig för att filma när hon kommer ut för sin familj.
How We See You is a short film about a video blogger who decides to film her self coming out to her family.