I Nöd och Lust

av

Göran och Sonja Kjellström har varit gifta i över femtio år. De har levt med varandra så länge att de känner den andre bättre än sig själv, och ord behövs inte för att de ska förstå varandra. Så har det blivit och så kommer det alltid att vara.