Identitet 2 18-02-28

av

En symbolisk betraktelse av olika identiteter i tid och rum.