Maria Magdalenas vaggsång

av

I nutid talar man om Kung Salomos gudomliga vishet, men vi har i vår berättelse flyttat fokus till kvinnorna och deras relation till varandra i 20-talets stumfilmsepok.