Mötas

av

En grupp människor ställs inför att genomföra olika övningar som de ska lösa både självständigt och tillsammans.