Någonstans där emellan

av

Det där kärleksparet du slumpvis stöter på; i parken, ute på stan, på festen.
Du känner dom inte, men du skapar din egen bild om vilka dom är.
“Någonstans där emellan” är en kärlekshistoria sedd ur en betraktares ögon.