Överlevnad

av

Liv måste anpassa sig till sitt nya liv som vampyr om hon ska överleva.