Qorsa Gränsen

av

Qorsa Gränsen är en personlig process som många HBTQ+ personer går igenom. Vi följer en berättelse om 4 hbtq+ personer som bor i Jönköping Län när de berättar om sina liv, tar upp viktiga frågor samt ger råd till de som fortfarande kämpar..