The Yellow Submarine

av

The Yellow Submarine är en videoessä av Angelica Olsson med musik av Dag Rosenqvist. En gestaltning av en sorgeprocess och en berättelse om att mista en nära anhörig. Till grund ligger dagboksanteckningar, textfragment och sporadiska filmsekvenser.