Råkvandraren

av

En man följer spåren efter sin försvunna dotter och övernattar i en enslig by ute i skogen.
Det verka vila en stark misstro för varandra bland människorna i byn och de refererar ofta till ett väsen som de kallar för Råkvandraren.